close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
آزمایشگاه پایگاه داده ها

گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی کوشیار

آزمایشگاه پایگاه داده ها
امروز جمعه 28 دی 1397
تبليغات تبليغات

قسمت چهارم تمرینات پایگاه داده ها

1-بانک اطلاعاتی بنام University با اندازه فایل اصلی 20 مگابایت و حداکثر ظرفیت 50 مگابایت و میزان رشد 2 مگابایت و فایل تراکنش با ظرفیت 5 مگابایت بسازید.

2-جدولی با نام term932 با مشخصات فیلدهای زیر بسازید:

           

نام فیلد

نوع فیلد

اندازه

مشخصات

Stno

رشته ای

5

خالی نباشد

Family

رشته ای

30

-

Lesson

رشته ای

20

-

Score

اعشاری

دو رقم اصلی دو رقم اعشار

-

 

3-داده های زیر را در جدول term932 وارد نمایید:

Stno

Family

Lesson

Score

9201

Rahel

Network

20

9201

Rahel

OS

 

9210

Shiry

Network

 

9210

Shiry

OS

 

9215

Rahnema

Network

 

9215

Rahnema

OS

16

 

4-نمره درس OS دانشجویانی که کمتر از 15 هستند یک نمره اضافه کنید.

5-دانشجویانی که نمره Network آنها بین 17 تا 20 می باشد نمایش دهید.

6- اطلاعات جدول term932 را براساس نمره دانشجویی بصورت نزولی و نمره Network بصورت صعودی مرتب نمایید.

7-با استفاده از دستور group by معدل دانشجویان را محاسبه نمایید.

8-تعداد دانشجویانی که نمره درس network و OS آنها بالاتر از 17 می باشد را شمارش نمایید.

دسته بندي: آزمایشگاه پایگاه داده ها,

قسمت سوم تمرین های پایگاه داده ها

 1. 1- بانک اطلاعاتی به اسم Employee با ظرفیت فایل اصلی حداکثر 20 مگابایت و رشد 2 مگابایت و فایل تراکنش 5 مگابایت و رشد 1 مگابایت بسازید .

 2.  جدولی بنام EMP با فیلدهای زیر بسازید:

  1. EMPNO شماره کارمندی از نوع رشته ای و 4 کاراکتر و از نوع کلید اصلی باشد.

  2. ENAME نام از نوع رشته ای و با محدوده 15کاراکتر

  3. SAL حقوق از نوع عددی

  4. DEPTNO شماره واحد اداری از نوع رشته ای و با محدوده 2 کاراکتر نباید خالی باشد

 3.  اطلاعات داده شده جدول بالا را در آن وارد نمایید.

4- حقوق کارکنانی که زیر 2000 دلار است مقدار 300 دلار اضافه نمایید.

5- با دستوری ماگزیمم حقوق و مینیم حقوق و میانگین حقوق را مشخص نمایید.

 1. 6- اطلاعات جدول را نمایش دهید بطوریکه نام کارکنان با حروف کوچک نمایش داده شوند.

 2. 7- از سمت راست فیلد EMPNO دو کاراکتر جدا کنید و نمایش دهید.

 3. 8- تعداد کارکنانی که کد فیلد DEPTNO آنها 30 می باشد و حقوق آنها بالای 2000 دلار هست را مشخص کنید.

دسته بندي: آزمایشگاه پایگاه داده ها,

قسمت دوم تمرینات آزمایشگاه پایگاه داده ها

 1. 1-بانک اطلاعاتی با نام azad بسازید
 • فایل کمکی آن دارای سایز 4 مگابایت و حداکثرسایز 15 مگابایت باشد.

 • که فایل اصلی آن دارای سایز 10 مگابایت و میزان رشد 3 مگابایت و حداکثر ظرفیت 70 مگابایت باشد

2-جدولی با نام score بسازید که دارای فیلدهای زیر باشد.

نام فیلد

نوع فیلد

خصوصیات فیلد

توضیحات

stno

عددی

فیلد کلیدی باشد

شماره دانشجویی

Tname

رشته ای

-

نام و نام خانوادگی

Courseno

عددی

نباید خالی باشد

کد درس

Term

رشته ای

 

ترم

grade

اعشاری

نباید خالی باشد

نمره numeric(5,2)

 1. اطلاعات داخل جدول score را با داده های زیر پرکنید:

grade

term

courseno

tname

stno

12.5 

90-8

11

Ali ahmadi

84100

9.5 

90-8

12

Ali ahmadi

84100

20

90-6

11

Reza bordbar

85110

19

90-6

12

Reza bordbar

85110

16.25 

90-2

11

Sasan kamali

89136

17.25 

90-2

12

Sasan kamali

89136

19.5 

90-6

11

Syrous mardani

85118

20

90-6

12

Syrous mardani

85118

 • با توجه به جدول بالا دستورات زیر را انجام دهید:

 • فیلدی بنام group از نوع عددی اضافه کنید و پیش فرض آنرا عدد 2 قرار دهید.

 • با دستوري نمره دانشجویی که شماره دانشجویی آن 84100 می باشد و شماره درس آن 12 است را به 10 تغییر دهید.

 • با دستوری دانشجویانی که شماره دانشجویی آنها با عدد 85 شروع میشود را جستجو کنید.      

 • با دستوری بیشترین نمره و کمترین نمره دانشجویان را محاسبه و نمایش دهید.

 • تعداد دانشجویانی که نمره درسی آنها در درس کد 11 بین 17 تا 20 است را نمایش دهد.

دسته بندي: آزمایشگاه پایگاه داده ها,

تمرین دستورات بانک اطلاعاتی

تمرین کلاسی آزمایشگاه پایگاه داده ها

قسمت اول

1-بانک اطلاعاتی با نام airport بسازید و حداکثر ظرفیت فایل اصلی را 10 مگابایت و مقدار رشد آنرا 1 مگابایت و برای فایل تراکنش حداکثر ظرفیت 5مگابایت و مقدار رشد آنرا 1 مگابایت در نظر بگیرید.

2-جدولی به نام office با فیلدهای کد و نام و نام خانوادگی و تاریخ و مبلغ بسازید فیلد مبلغ از نوع عددی باشد. فیلد کد فیلد کلیدی باشد. و فیلد تاریخ نباید خالی باشد.

3- فیلد شماره تلفن را به این جدول اضافه نمایید

3- 10 رکورد در داخل این جدول پر نمایید.

4- مقدار فیلد مبلغ یک رکورد را تغییر دهید.

5- مقدار فیلد تاریخ یک رکورد را تغییر دهید.

6- یک رکورد را بدلخواه حذف نمایید.

دسته بندي: آزمایشگاه پایگاه داده ها,

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد